لیست برخی از محصولات قابل تـأمین از برندهای مختلف خارجی

 

ITEM

EQUIPEMENT

BRANDS

۱

   PIPE

•    MID STEEL PIPELINE LIMITED UK

    PIPE LINE TUBE & CASING UK

    BAO STEEL (SEAMLESS AND WELDED PIPES – CHINA)

    ARCELOR MITTAL (SEAMESS AND WELDED PIPES – EU)

    SEAH (SEAMLESS AND WELDED PIPES – SOUTH KOREA)
    TENARIS (SEMALESS PIPE – ITALY)

    TUBOS RENUIDOS (SEAMLESS PIPE – SPAIN)

    TPCO (SEAMLESS PIPE – CHINA)

۲

  TUBE HEAT EXCHANGER     TPS (GERMANY)

    SHEJIN TUBETECH CO (SOUTH KOREA)

    THAI-GEMRAN PRODUCTS PUBLIC CO. (THAILAND- GEMRANY)

   VAN LEEUWEN BUIZEN THE NETHERLANDS

۳

PLATE & SHEET

    POSCO (SOUTH KOREA)

    NLMK DANSTEEL A/S (DENMARK)

    ILYICH IRON & STEEL WORKS OF MATERIAL (UKRAIN)

    NLMK CLABECQ (BELGIUM)

    NISCO (CHINA)

    BAO STEEL (CHINA)

۴

VALVE(GATE, GLOBE,CHECK, PLUG,  BUTTERFLY,KNIFE
GATE VALVES)
    TTV (SPAIN) – CONTI (TALY) ALCO VALVES LTD UK

    JC (SPAIN) –  APK (SPAIN)  – FEVISA (SPAIN)

    POLNA CORP. (CZECH) – ACE VALVE (SOUTH KOREA)

    BRAY VALVE & CONTROLS GERMANY/UK

 

۵

  CONTROL VALVE •     POLNA (POLAND)

    POLNA CORP. (CZECH)

     S & S VALVE (SOUTH KOREA)

     FISHER(USA)

۶

   ON-OFF VALVE

MOV ALVE

ESD VALVE, AND ETC.

PSV & PVRV

    RINGO VALVES (SPAIN)

     SSV (SOUTH KOREA)

    CAMTECH (UAE) – ACE VALVE (SOUTH KOREA)

۷

PSV & PVRV

   BESA SPA (ITALY) – COI TECH (ITALY)

    PROTEGU (GERMANY) – LESER (GERMANY)

۸

FLANGE

    ROSSI (SOUTH KOREA) – KOFCO (SOUTH KOREA)

     KJF CO. (SOUTH KOREA)

۹

FITTING

    BENKAN (JAPAN)  –  PUSAN FITTING CO (SOUTH KOREA)

     GEE PIPE FITTING  (CHINA)

۱۰

GASKET

    KLINGER  –  KUKIL (SOUTH KOREA)

۱۱

SPECIAL BOLT & NUT

    MAN TECH CO. LTD (SOUTH KOREA)

۱۲

INSTRUMENT

•    SMS-TORK (TURKEY)

    WINTERS (CANADA) – WIKA (GERMANY)

    ASCHROFT (GERMANY) – MASONEILAN (FRANCE)

۱۳

BEARING

•    SKF  – NSK –  FAG – TIMKEN –  INA  –  NTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگر پروژه های دولتی

وزارت جهاد کشاورزی       توسعه آب و نیرو ایران           تعاونی کارکنان شورای نگهبان                      پتروشیمی بوشهر

کمیته امداد خمینی                 شرکت سپاسد               دانشگاه آزاد اسلامی                          شرکت پتروشیمی جم

شرکت صافات      بیمارستان امام حسین کرج          بیمارستان نور افشار اجودانیه             بیمارستان امام خمینی زاهدان

فرهنگستان هند             بیمارستان کمالی کرج                  دانشکده پزشکی کرج                     شیرخوارگاه امام علی

مترو تهران                    دانشگاه الزهرا                                بانک ملل                                        گروه متصا


  • گزینه دلخواه شما در این قسمت
  • گزینه دلخواه شما در این قسمت
  • گزینه دلخواه شما در این قسمت
  • گزینه دلخواه شما در این قسمت
  • گزینه دلخواه شما در این قسمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *